Process Nordic

【免費商業App】Process Nordic-APP點子

Process Nordic är en branschöverskridande tidning som vill ge läsaren en möjlighet att överblicka utvecklingen inom hela processindustrin. Process Nordic skriver om de senaste tekniktrenderna, de avgörande politiska besluten och de intressanta människorna. Till processindustrin räknar vi industrigrenarna: kemisk industri, papper och massa, livsmedel, stål- och metallverk, gruvor och petroleumraffinaderi.Nu kan du prenumerera på Process Nordic! Prenumerationsalternativen är 3 månader för 199:- samt 6 månader för 299:-Kostnaden dras från ditt iTunes-konto, och prenumerationen förnyas automatiskt när tidsperioden är över, om du inte avslutar det 24 timmar före periodens utgång. Inom 24 timmar från en prenumerationsperiods utgång kan ditt iTunes-konto debiteras för en ny period. Du kan när som helst avsluta din prenumeration, via inställningar för appen eller ditt iTunes konto, men du kan inte få pengar tillbaka om du avslutar en pågående prenumerationsperiod.Process Nordic erbjuder dig som läsare denna tjänst i samarbete med Paperton, din digitala tidningskiosk.

【免費商業App】Process Nordic-APP點子

【免費商業App】Process Nordic-APP點子

【免費商業App】Process Nordic-APP點子

【免費商業App】Process Nordic-APP點子

【免費商業App】Process Nordic-APP點子

【免費商業App】Process Nordic-APP點子

免費玩Process Nordic APP玩免費

免費玩Process Nordic App

Process Nordic APP LOGO

Process Nordic LOGO-APP點子

Process Nordic APP QRCode

Process Nordic QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.7.7
App下載
免費
2013-12-042015-06-04