Przewodnik: Park Wilanowski

【免費旅遊App】Przewodnik: Park Wilanowski-APP點子

"Przewodnik: Park Wilanowski" to aplikacja mobilna umożliwiająca użytkownikowi dostęp do najciekawszych informacji na temat otoczenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (w postaci map, opisów obiektów oraz informacji turystycznej), aktualizowanych na bieżąco przez Internet. Aplikacja posiada dwie wersje językowe – polską i angielską.

Aplikacja pozwala na:

* skanowanie fotokodów umieszczonych na tabliczkach informacyjnych,

【免費旅遊App】Przewodnik: Park Wilanowski-APP點子

* dostęp do warstwy Rozszerzonej Rzeczywistości,

* dostęp do opisów obiektów oraz multimediów,

【免費旅遊App】Przewodnik: Park Wilanowski-APP點子

* prezentację pozycji turysty oraz lokalizacji wszystkich obiektów systemu na mapie,

* wyszukiwanie obiektów według kategorii (np. miejsca i obiekty historyczne, walory przyrodnicze, punkty widokowe).

Aplikację stworzyła firma MobileMS w ramach projektu mającego na celu stworzenie multimedialnego systemu informacyjnego na przedpolu i w parku Muzeum Pałacu Króla Jana III przeznaczonego na urządzenia mobilne.

Zapraszamy do odwiedzenia mobilnej strony Muzeum znajdującej się pod adresem: m.wilanow-palac.pl

【免費旅遊App】Przewodnik: Park Wilanowski-APP點子

Mapy: © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

【免費旅遊App】Przewodnik: Park Wilanowski-APP點子

免費玩Przewodnik: Park Wilanowski APP玩免費

免費玩Przewodnik: Park Wilanowski App

Przewodnik: Park Wilanowski APP LOGO

Przewodnik: Park Wilanowski LOGO-APP點子

Przewodnik: Park Wilanowski APP QRCode

Przewodnik: Park Wilanowski QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.6
App下載
免費
1970-01-012015-04-24