Psaltarklanger Light

【免費書籍App】Psaltarklanger Light-APP點子

Psaltaren – alla tiders bönbok. Den samling tankar kring psaltarverser som finns i denna bok är anteckningar från ett halvårs personliga andakter. I varje psalm har jag valt någon eller några verser som jag format tankar kring, och vslutar med en bön. Psaltarläsningen har betytt mycket för mig under denna tid, och jag hoppas att Psaltarklanger slår an en ton av glädje och förtröstan hos dig också.

【免費書籍App】Psaltarklanger Light-APP點子

Läs gärna hela psalmen i din Bibel, skriv ner dina egna reflektioner, och dela vidare till fler.

【免費書籍App】Psaltarklanger Light-APP點子

**Denna version har bara 49 texter. Resten av texterna finns i fullständiga versionen**

【免費書籍App】Psaltarklanger Light-APP點子

【免費書籍App】Psaltarklanger Light-APP點子

免費玩Psaltarklanger Light APP玩免費

免費玩Psaltarklanger Light App

Psaltarklanger Light APP LOGO

Psaltarklanger Light LOGO-APP點子

Psaltarklanger Light APP QRCode

Psaltarklanger Light QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.5
App下載
免費
1970-01-012015-01-14