Psaltarklanger

【免費書籍App】Psaltarklanger-APP點子

Psaltaren – alla tiders bönbok. Den samling tankar kring psaltarverser som finns i denna bok är anteckningar från ett halvårs personliga andakter. I varje psalm har jag valt någon eller några verser som jag format tankar kring, och avslutar med en bön. Psaltarläsningen har betytt mycket för mig under denna tid, och jag hoppas att Psaltarklanger

slår an en ton av glädje och förtröstan hos dig också.

Läs gärna hela psalmen i din Bibel, skriv ner dina egna reflektioner, och dela vidare till fler.

Denna version har 150 texter, gratis versionen har 49 texter.

【免費書籍App】Psaltarklanger-APP點子

【免費書籍App】Psaltarklanger-APP點子

【免費書籍App】Psaltarklanger-APP點子

【免費書籍App】Psaltarklanger-APP點子

【免費書籍App】Psaltarklanger-APP點子

免費玩Psaltarklanger APP玩免費

免費玩Psaltarklanger App

Psaltarklanger APP LOGO

Psaltarklanger LOGO-APP點子

Psaltarklanger APP QRCode

Psaltarklanger QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.5
App下載
SEK$7.0
1970-01-012015-01-15