Psychiatria po Dyplomie

【免費醫療App】Psychiatria po Dyplomie-APP點子

Artykuły publikowane na łamach Psychiatrii po Dyplomie mają charakter przeglądowy. Interdyscyplinarne ujęcie chorób psychicznych i wyjątkowo praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień stanowią o unikalności publikacji na rynku wydawniczym. Uwaga! Zawartość aplikacji dostępna wyłącznie dla lekarzy, zgodnie z wymogami ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz.1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).Aplikacja umożliwia zakup zarówno pojedynczych wydań, jak i wykupienie prenumeraty. Prenumeratorzy innych wersji (papierowej, online) mogą korzystać z atrakcyjnych ofert dokupienia lub przedłużenia prenumeraty w niższych cenach - zapraszamy do sprawdzenia na:https://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/288/page/landingW ramach prenumeraty elektronicznej Czytelnik otrzymuje określoną liczbę numerów pisma w miarę ich ukazywania się. Po pobraniu całości nowego wydania jest ono przechowywane w pamięci urządzenia i nie jest wymagane połączenie z Internetem do jego czytania.Instrukcję obsługi wydania tabletowego można obejrzeć pod adresem:http://www.podyplomie.pl/s/filminstruktazowy

【免費醫療App】Psychiatria po Dyplomie-APP點子

【免費醫療App】Psychiatria po Dyplomie-APP點子

【免費醫療App】Psychiatria po Dyplomie-APP點子

【免費醫療App】Psychiatria po Dyplomie-APP點子

【免費醫療App】Psychiatria po Dyplomie-APP點子

免費玩Psychiatria po Dyplomie APP玩免費

免費玩Psychiatria po Dyplomie App

Psychiatria po Dyplomie APP LOGO

Psychiatria po Dyplomie LOGO-APP點子

Psychiatria po Dyplomie APP QRCode

Psychiatria po Dyplomie QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-02-102015-06-04