RIZIK DUA LARI

【免費生活App】RIZIK DUA LARI-APP點子

RIZIK DUA LARI

Değerli mümin ler bu uygulama da rızık duaları ve anlamı bulunmaktadır.

Rızık duası; rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir dua dır.

【免費生活App】RIZIK DUA LARI-APP點子

Bu mübarek dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okunmalıdır.

Rızkı bereketlendiren bu bereket dua ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını Mevla dan dileyin, özellikle kazancın helal olması için rızık duasını bırakmadan ısrarla tekrar tekrar okuyun faydasını ve yararını inşallah ( Allah ın izli ile ) en kısa zamanda görürsünüz...

Önereceğiniz diğer rızık dualarını bu uygulamaya ekleyebiliriz.

Rabb im kabul etsin.

免費玩RIZIK DUA LARI APP玩免費

免費玩RIZIK DUA LARI App

RIZIK DUA LARI APP LOGO

RIZIK DUA LARI LOGO-APP點子

RIZIK DUA LARI APP QRCode

RIZIK DUA LARI QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5
App下載
免費
1970-01-012015-03-13