Rabo legpluimveehouderij

【免費生產應用App】Rabo legpluimveehouderij-APP點子

Visiebericht Nederlandse legpluimveehouderij: ‘De markt van de leg’ Met het visiebericht ‘De markt van de leg’ wil de Rabobank legpluimveehouders en hun periferie informeren over de toekomst van de Nederlandse legpluimveehouderij. De Nederlandse legpluimveehouders hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe huisvesting. Het resultaat van die investeringen is een sector met goede en moderne bedrijven en meer diervriendelijke huisvestingsystemen. Nu doen zich weer nieuwe uitdagingen voor aan het adres van de legpluimveehouders, zoals de opkomst van de Duitse legpluimveesector, verdergaande maatschappelijk eisen en prijsvolatiliteit van grondstoffen. Na de succesvolle omschakeling is het voor de legpluimveehouders zaak dat ze scherp in de markt blijven acteren om het langere termijn rendement te borgen. Het visiebericht bestaat uit een introductievideo van sectormanager Jeroen van den Hurk en diverse pagina’s informatie en cijfers waar de lezer doorheen kan klikken. Twee ondernemers komen in een video aan het woord. Zij geven hun visie op de legpluimveehouderij, gaan in op ketensamenwerking, nieuwe concepten en duurzaamheid.

【免費生產應用App】Rabo legpluimveehouderij-APP點子

【免費生產應用App】Rabo legpluimveehouderij-APP點子

免費玩Rabo legpluimveehouderij APP玩免費

免費玩Rabo legpluimveehouderij App

Rabo legpluimveehouderij APP LOGO

Rabo legpluimveehouderij LOGO-APP點子

Rabo legpluimveehouderij APP QRCode

Rabo legpluimveehouderij QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0.7
App下載
免費
2013-01-022015-06-03
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.0.7
App下載
免費
2013-11-182014-09-24