Radiolink GSM-A2

【免費工具App】Radiolink GSM-A2-APP點子

Radiolink GSM-A2 enkel, säker och mycket smidig att använda. Från mobiltelefonen styr och kontrollerar du hela larmenheten.

Appen underlättar väsentligt kommunikation med enheten. Massor med funktioner har blivit tillgängliga för att få det bästa av systemet på ett enkelt sätt (istf att skicka enskilda SMS-kommandon).

【免費工具App】Radiolink GSM-A2-APP點子

- Med endast ett klick kan du skicka kommando.

- Programmera in nya telefonnummer i systemets larmnummerlista.

【免費工具App】Radiolink GSM-A2-APP點子

- Modifiera förprogrammerade SMS-larmtexter.

- Ställa in fördröjningstid på ingångarna.

【免費工具App】Radiolink GSM-A2-APP點子

- Skicka egendefinierade SMS-kommandotexter.

För mer information om Hellmertz produkter och tjänster besök gärna vår hemsida.

【免費工具App】Radiolink GSM-A2-APP點子

www.hellmertz.se

免費玩Radiolink GSM-A2 APP玩免費

免費玩Radiolink GSM-A2 App

Radiolink GSM-A2 APP LOGO

Radiolink GSM-A2 LOGO-APP點子

Radiolink GSM-A2 APP QRCode

Radiolink GSM-A2 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-22