RainMan

【免費個人化App】RainMan-APP點子

RainMan säätutkasovellus avaa Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkon tiedot täydellä tarkkuudella jokaisen ulottuville.

RainMan säätutkasovellus sisältää tarkat ja zoomattavat sadetutkakuvat 5-15 minuutin välein. Kuvista voit seurata sadealueiden liikettä Suomen ja Skandinavian alueella.

Paikannuksen avulla voit seurata reaaliajassa sään kehittymistä sijaintisi mukaan.

RainMan sisältää salamapalvelun sekä ennennäkemättömän määrän muuta säähavaintotietoa. Ilmatieteen laitoksen meteorologit hyödyntävät työssään havaintotietoja samalla täydellä tarkkuudella kuin RainMan tarjoaa käyttäjilleen.

- sateen voimakkuuden Suomessa 5 minuutin päivitysvälillä

- sateen voimakkuuden Skandinaviassa 15 minuutin päivitysvälillä

【免費個人化App】RainMan-APP點子

- sadekertymät 1, 12 ja 24 tunnin ajalta

- pilvikuvat 15 minuutin päivitysvälillä

- salamahavainnot reaaliajassa

- säähavainnot 10 minuutin päivitysvälillä

- yksittäisten tutkien mittaukset

- kartan keskityksen sijainnin mukaan

【免費個人化App】RainMan-APP點子

- kartan keskityksen paikkahaun mukaan

- omien paikkojen tallennuksen

免費玩RainMan APP玩免費

免費玩RainMan App

RainMan APP LOGO

RainMan LOGO-APP點子

RainMan APP QRCode

RainMan QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2013-08-222014-10-04