Rakovník

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

Jedná se o ukázkovou aplikaci, která slouží pro turisty a pro občany města. Turista - nabízí přehled o jednotlivých památkách ve městě (audio nahrávka, informace, kde se památka nachází, jak se k ní dostane, rezervace prohlídky) - doporučené turistické trasy - užitečné informace o městě (kde nalezne potřebné služby jako WC, infocentra, … ) - seznam akcí, které se budou ve městě konat (spolupráce s interním kalendářem) Občan - kontakty na jednotlivé úředníky - posílat podněty - informace o životních situacích - rezervace termínů na úřadě - placení parkování přez SMS - placení jiných poplatků (popelnice,…) Plná aplikace: - pracuje offline, i když nebudete mít připojení k internetu můžete plně využívat veškeré funkce aplikace - rychlá aktualizace dat bez nutnosti dodatečné aktualizace aplikace - jednotlivé turistické objekty můžou obsahovat audio nahrávky, které jsou spuštěny na pozadí a můžete při poslouchání výkladu například fotit památku - QR čtečka pro snadné získání informací o památce - libovolné jazykové mutace - možnost rezervace termínu prohlídky památky - placení parkovného pomocí SMS zprávy (evidence zaplacených lístků, evidence vozidel pro snadnou platbu) - možnost podávání podnětů pro město - kontakty na zaměstnance města - seznam životních situací s možností rezervace doby na oddělením které tuto situaci řeší - seznam akcí které se ve městě budou konat (možnost vkládání do kalendáře) - možnost placení jednotlivých poplatků - rychlé získávání informací z města

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

【免費旅遊App】Rakovník-APP點子

免費玩Rakovník APP玩免費

免費玩Rakovník App

Rakovník APP LOGO

Rakovník LOGO-APP點子

Rakovník APP QRCode

Rakovník QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2014-06-222015-06-04