Režije

【免費工具App】Režije-APP點子

Ova aplikacija omogućuje kontrolu potrošnje električne energije, plina

i vode na mjernim mjestima kategorije kućanstvo i poduzetništvo. Korisnik sam

odlučuje u kojim periodima želi mjeriti potrošnju pojedinog energenta i kontrolirati

financijski trošak, prikazan u kunama ili u nekoj drugoj valuti, te tako kontrolirati potrošnju i naplatu od

strane distributera. Moguće je dodati više brojila.

U postavkama aplikacije je unaprijed postavljena vrijednost (cijena u kn) pojedine

【免費工具App】Režije-APP點子

mjerne jedinice, ali najbolje da svaki korisnik provjeri cijenu mjerne jedinice u

svojoj Županiji (www.rezije.hr) i unese precizne vrijednosti u postavke aplikacije

(Još Postavke VT/NT, TS1).

Omogućeno je i korištenje Podsjetnika za termin Unosa brojila, Podsjetnik „jeftinu

struje“, automatska pohrana podataka u „oblak“ ili „backup“ podataka (Upravljanje

【免費工具App】Režije-APP點子

podacima).

- Opcija Unos omogućuje unos početnog stanja brojila u aplikaciju, najbolje

na dan početka obračunskog razdoblja, korisnik može svakim novim unosom

stanja brojila (dnevno, tjedno ili mjesečno) pratiti potrošnju izraženu u mjernim

jedinicama i kunama. Unos stanja brojila je jednostavan i oblikovan za unos

【免費工具App】Režije-APP點子

točno kako piše na brojilu.

- Opcija Povijest omogućuje pregled potrošnje po periodima unosa za sve tri

brojila odjednom ili zasebno, prema odabiru korisnika.

- Opcija Izvještaji prikazuje izmjerene i preračunate vrijednosti grafički na

dijagramu što omogućuje vizualnu preglednost potrošnje dnevno, mjesečno i

godišnje, što se odabire pritiskom na tipku T.

- Opcija Ušteda donosi informacije i savjete o tome kako se može uštedjeti na

【免費工具App】Režije-APP點子

potrošnji električne energije, plina i vode u kućanstvima. Informacije su preuzete

sa www.rezije.hr.

【免費工具App】Režije-APP點子

免費玩Režije APP玩免費

免費玩Režije App

Režije APP LOGO

Režije LOGO-APP點子

Režije APP QRCode

Režije QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-19