Rekenrek (beta)

【免費教育App】Rekenrek (beta)-APP點子

Dit is de bètaversie van de app 'Rekenrek'. De app is in ontwikkeling en wordt geleidelijk uitgebreid met nieuwe functies en oefeningen.

In deze versie bevat Rekenrek vijf oefeningen:

【免費教育App】Rekenrek (beta)-APP點子

- Maak tot 10: zet een gevraagd getal tot 10 op het rekenrek.

【免費教育App】Rekenrek (beta)-APP點子

- Maak tot 20: zet een gevraagd getal tot 20 op het rekenrek.

【免費教育App】Rekenrek (beta)-APP點子

- Tel tot 10: tel de opgezette kralen tot 10.

【免費教育App】Rekenrek (beta)-APP點子

- Tel tot 20: tel de opgezette kralen tot 20.

【免費教育App】Rekenrek (beta)-APP點子

- Oefen: vrij oefenen met een rekenrek dat bediend kan worden door de kralen aan te raken.

Update de app regelmatig om gebruik te kunnen maken van nieuwe functies.

Let op! Op sommige oude telefoons of tablets kan deze app niet goed werken. Voor de app is namelijk een GPU vereist. Rekenrek werkt op een smartphone maar is het meest geschikt voor een tablet.

Trefwoorden: rekenen, som, sommen, erbij, erbijsommen, plus, plussommen, optellen, eraf, erafsommen, min, minsommen, aftrekken, basisschool, basisonderwijs, groep 3

免費玩Rekenrek (beta) APP玩免費

免費玩Rekenrek (beta) App

Rekenrek (beta) APP LOGO

Rekenrek (beta) LOGO-APP點子

Rekenrek (beta) APP QRCode

Rekenrek (beta) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.2.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-23