Reskollen (SL)

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

Reskollen ger dig allt du behöver för att planera dina resor med SL (Storstockholms Lokaltrafik).

Stabilt offlineläge, smart hållplatssökning och realtidsinformation är bara några av alla de funktioner som Reskollen erbjuder. Appen är utvecklad för att enkelt ge dig den information du behöver på mobilen och surfplattan, och är därför ett snabbare och smidigare val än SL:s hemsida.

• Smart autokomplettering som gör det lättare att skriva in stationer och adresser

• Offlineläge, så att du kan planera dina resor utan anslutning till Internet. Fungerar alltså även då www.sl.se inte svarar

• Kartfunktion som gör det enklare att välja vart du vill resa och att se din färdväg

• Visar direkt avgångar från närmaste hållplats, utan ett enda knapptryck

• Närliggande hållplatser

• Favoritresor och favoritstationer

• Trafiklägesöversikt

• Terminalkartor över större stationer (endast stationer som trafikeras av Stockholms lokaltrafik)

• Tidtabeller och reseplanering med SL (alla färdsätt: buss, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och spårvagn), Arlanda Express, Flygbussarna och Waxholmsbolaget

Detta är alltså appen som ger dig Reskoll!

Appen hette tidigare Busskollen.

Hör gärna av dig med buggar och förslag till marten.wiman@gmail.com!

Förklaring av de behörigheter appen begär:

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

• Plats. Din position används för att hitta hållplatser i närheten och för att söka resor till och från din position.

• Foton/media/filer. Appen behöver spara filer på USB-lagringen för att kunna cachea kartor.

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

• Ställ in ett alarm. Används för att berätta för dig om din resväg påverkas av en störning.

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

【免費旅遊App】Reskollen (SL)-APP點子

免費玩Reskollen (SL) APP玩免費

免費玩Reskollen (SL) App

Reskollen (SL) APP LOGO

Reskollen (SL) LOGO-APP點子

Reskollen (SL) APP QRCode

Reskollen (SL) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.2.15
App下載
免費
1970-01-012015-04-20