Risør Parkering

【免費交通運輸App】Risør Parkering-APP點子

Med GoPark for Risør kommune kan du enkelt betale parkering i Risør med din mobiltelefon. Kjøpte parkeringsbilletter kan enkelt utvides eller stoppes fra appen.

Betaling skjer ved at du legger inn ditt Visa/Mastercard ved første gangs betaling. Ytterligere billettkjøp betales ved å trekke ditt allerede innlagte VISA/Mastercard. Du kan gjerne legge inn flere bankkort om du vil (eks. privat/bedrift). Send kvittering på parkeringsbillett til din epost.

【免費交通運輸App】Risør Parkering-APP點子

【免費交通運輸App】Risør Parkering-APP點子

【免費交通運輸App】Risør Parkering-APP點子

免費玩Risør Parkering APP玩免費

免費玩Risør Parkering App

Risør Parkering APP LOGO

Risør Parkering LOGO-APP點子

Risør Parkering APP QRCode

Risør Parkering QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-22
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2013-09-012015-06-04