Ronnu

【免費財經App】Ronnu-APP點子

Ronnu: no-nonsense boekhouding en administratie voor de prijsbewuste ZZP-er. Als ZZP-er bent u verplicht om een goede administratie te voeren, dus dat wil u. Een boekhouder kan dat van begin-tot-eind verzorgen maar de prijs is daar ook naar… en dat wilt u niet. Maar zelf alle regels en wetgeving uitzoeken is ook niks. Zou het niet fantastisch zijn als u zelf doet wat kan, maar het specialistische werk aan een professional over kan laten? Zo betaalt u alleen maar voor wat echt nodig is. Dat kan met Ronnu. Ron verzorgt de boekhouding, en U de administratie. Ron en U. Ronnu dus. Via deze app scant u eenvoudig alle bonnetjes en facturen. U geeft wat extra informatie zoals de categorie en Ron doet alle moeilijke dingen. Ronnu maakt boekhouding en administratie eenvoudig en efficiënt. Zie www.ronnu.nl voor meer informatie.

【免費財經App】Ronnu-APP點子

免費玩Ronnu APP玩免費

免費玩Ronnu App

Ronnu APP LOGO

Ronnu LOGO-APP點子

Ronnu APP QRCode

Ronnu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0.3
App下載
免費
2015-01-232015-06-04