SE

【免費生活App】SE-APP點子

Er du kunde hos SE, kan du følge dit energiforbrug via SE app’en på din mobil og se hvordan det fordeler sig henover døgnet, ugen, kvartalet og året. Du kan også opsætte forbrugsovervågning og blive advaret, hvis dit forbrug er over eller under en vis grænse. Det giver dig chancen for at blive mere bevidst om dine vaner og dit forbrug. Ved at ændre dine vaner, kan du spare mange penge på elregningen og samtidigt gøre noget godt for miljøet.

Mange gange er standby-forbruget en væsentlig del af den samlede energiudgift. Sluk for standby-forbruget og se hvad det gør ved dit elforbrug via applilkationen. Du kan se dit forbrug time for time, dermed også om natten eller når du ikke er hjemme.

Sådan kommer du i gang:

• Download SE app’en helt gratis

【免費生活App】SE-APP點子

• Tilmeld dig nyt fra SE

• Log på med kundenummer og Pin-kode. Du finder dem på din regning eller betalingsoversigt

【免費生活App】SE-APP點子

• Vælg den elmåler, du vil se forbruget for

• Vælg den periode du vil se forbruget for

【免費生活App】SE-APP點子

• Opsæt rapporter/overvågning og adviseringer

Du er nu godt på vej til at blive mere bevidst om dit elforbrug, så du kan sænke det, spare penge og blive en grønnere forbruger.

Om SE

SE er ejet af dig

【免費生活App】SE-APP點子

SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektiviseringer, fiberbredbånd og kabel-tv til vores over 650.000 kunder. Vi er et moderne og åbent selskab - med kort vej til dig som kunde.

【免費生活App】SE-APP點子

Vi er et andelsselskab ejet af vores mere end 272.000 andelshavere. Det betyder, at SE’s overskud ikke skal komme en lille gruppe af aktionærer til gode – men derimod vores kunder, andelshavere og ikke mindst det omkringliggende samfund. Derfor gør SE en dyd ud af at geninvestere vores overskud i gode kundeoplevelser, bedre produkter og i det samfund som vi er en del af.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med applikationen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 7011 5010.

免費玩SE APP玩免費

免費玩SE App

SE APP LOGO

SE LOGO-APP點子

SE APP QRCode

SE QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
4.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-22
未知iOS
App Store
4.0.1
App下載
免費
2011-04-012015-06-03