SL SMS

【免費旅遊App】SL SMS-APP點子

Köp enkelt SMS-biljett för Stockholms Lokaltrafik (tunnelbana, buss etc).

【免費旅遊App】SL SMS-APP點子

Obs! Från och med den 1 februari så måste man registrera sig för att kunna köpa SMS-biljetter. Du gör detta på sl.se/sms.

Välj prisklass och vilka zoner du vill resa i så ser du vad det kommer kosta (exkl. operatörsavgifter). Biljetten visas direkt i appen och hamnar förstås också bland dina mottagna SMS.

Vissa SMS-appar (t ex Handcent SMS och GO SMS Pro) kan hindra att biljetten visas direkt i appen. Titta i så fall bland dina mottagna SMS som vanligt istället. I GO SMS lär man dock kunna stänga av detta udda beteende i "inställningar/inställningar för mottagande/Disable other message notification".

免費玩SL SMS APP玩免費

免費玩SL SMS App

SL SMS APP LOGO

SL SMS LOGO-APP點子

SL SMS APP QRCode

SL SMS QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.1
App下載
SEK$0.0
1970-01-012015-03-09