SMS, tin nhắn năm mới 2015

【免費娛樂App】SMS, tin nhắn năm mới 2015-APP點子

Chúc mừng năm mới 2015

Ứng dụng tổng hợp nhiều loại tin nhắn dùng cho mọi ngày, cho các dịp lễ, tết, sinh nhật, valentine, 8 - 3, ngủ ngon, chào buổi sáng...

Là ứng dụng tổng hợp những tin nhắn mẫu, vui ngộ, độc lạ, kí hiệu kute đáng yêu, câu chuyện trong cuộc sống.

Ứng dụng nhiều tin nhắn hay dành cho tình yêu, tình bạn, giáng sinh, noel, nhưng câu chúc hàng ngày mà các bạn có thể tham khảo nội dung làm mẫu để gửi cho bạn bè người yêu...

Ứng dụng có nhiều chức năng tiện ích như share FB, lọc có dấu không dấu ....

Ứng dụng tậm chung về các chủ đề:

- Tin nhắn chúc mừng năm mới, chúc tết

- Tin nhắn ký hiệu kute

- Tin nhắn giáng sinh (noel)

- Tin nhắn valentine

【免費娛樂App】SMS, tin nhắn năm mới 2015-APP點子

- Tin nhắn 8-3 (20-10)

- Tin nhắn về tình yêu

- Tin nhắn về tình bạn

- Tin nhắn tán gái, tán trai

- Tin nhắn chúc ngủ ngon

- Tin nhắn 20-11

【免費娛樂App】SMS, tin nhắn năm mới 2015-APP點子

- Tin nhắn sinh nhật...

【免費娛樂App】SMS, tin nhắn năm mới 2015-APP點子

免費玩SMS, tin nhắn năm mới 2015 APP玩免費

免費玩SMS, tin nhắn năm mới 2015 App

SMS, tin nhắn năm mới 2015 APP LOGO

SMS, tin nhắn năm mới 2015 LOGO-APP點子

SMS, tin nhắn năm mới 2015 APP QRCode

SMS, tin nhắn năm mới 2015 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
29.12
App下載
免費
1970-01-012015-04-22