SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc

【免費工具App】SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc-APP點子

Bạn bè người thân không cần cài đặt SVideo, thậm chí không cần smartphone vẫn có thể nhận được hình ảnh, video của bạn.

Nội dung được tự động chuyển đổi định dạng đảm bảo tương thích với mọi loại điện thoại di động phổ biến.

【免費工具App】SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc-APP點子

Cơ chế xác thực nhiều lớp đảm bảo nội dung tin nhắn được bảo mật tuyệt đối.

SVideo không giới hạn về độ dài và chất lượng video nhưng không nên gửi 1 video quá 1 phút để người thận của bạn có thể xem được nhanh hơn.

【免費工具App】SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc-APP點子

SVideo sẵn sàng hoạt động ngay sau khi cài đặt.

Bấm “Quay và gửi” nếu bạn muốn quay và gửi video trực tiếp

【免費工具App】SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc-APP點子

Bấm “Chọn video có sẵn” nếu bạn muốn gửi video hoặc ảnh từ thư viện của máy.

Đừng quên nhập thông tin người nhận khi SVideo yêu cầu bạn gửi tin nhắn thông báo cho người nhận.

【免費工具App】SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc-APP點子

Bấm “Gọi tổng đài hỗ trợ” nếu bạn cần sự trợ giúp qua điện thoại.

【免費工具App】SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc-APP點子

免費玩SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc APP玩免費

免費玩SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc App

SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc APP LOGO

SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc LOGO-APP點子

SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc APP QRCode

SVIDEO - Chia sẻ cảm xúc QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5
App下載
免費
1970-01-012015-03-12