SalesMan

【免費商業App】SalesMan-APP點子

Ứng dụng mobile, gồm hai phiên bản chạy trên iphone và Android ( điện thoại và máy tính bảng chạy hệ điều hành android )

User/Password demo: manager/1111

* Sản phẩm theo từng danh mục

* Phân cấp danh mục theo n cấp và danh mục có thể tự cấu hình theo đặc trưng của từng shop, hiển thị danh sách sản

* Hỗ trợ công cụ tìm kiếm trên mobile mạnh mẽ

【免費商業App】SalesMan-APP點子

* Hiển thị chi tiết sản phẩm một cách rõ ràng đẹp mắt có thể xem hình ảnh phóng to thu nhỏ

* Hỗ trợ đặt hàng ngay trên ứng dụng

* Hỗ trợ quản lý công việc nhân viên

【免費商業App】SalesMan-APP點子

* Ứng dụng xây dựng có tính mở, nên dễ dàng nâng cấp theo nhu cầu cửa từng đơn vị với những đặc trưng khác nhau

* Thống kê số lượt đặt hàng của từng khách hàng giúp chủ shop nhận ra ai là khách hàng thân thiết để có chính sách

* khuyến mãi tốt hơn

【免費商業App】SalesMan-APP點子

* Giao diện thân thiện dễ dùng cho người sử dụng .......

* Hỗ trợ đa ngôn ngữ

* Bản đồ công việc

Phần quản lí hệ thống giành cho chủ cửa hàng:

【免費商業App】SalesMan-APP點子

* Quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống: thêm, xóa, sửa các danh mục trong hệ thống

* Quản lý mặt hàng: thêm, xóa, sửa hệ thống các mặt hàng trong shop

* Quản lý khách hàng: thêm, xóa, sửa khách hàng trong shop

【免費商業App】SalesMan-APP點子

* Quản lý nhóm khách hàng

* Quản lý, Theo dõi các đơn hàng và tình trạng của các đơn hàng

* Quản lý thông tin tài khoản của cá nhân

【免費商業App】SalesMan-APP點子

* Quản lý công việc của nhân viên

* Quản lý ngôn ngữ: hệ quản trị hỗ trợ 2 ngôn ngữ là Việt và Anh

* .....

Các tính năng có thể mở rộng thêm theo nhu cầu của từng đơn vị kinh doanh.

Quản lý trên Web demo:

【免費商業App】SalesMan-APP點子

http://115.79.44.207:81/

User/password: quocnguyen/0123456789

Mọi chi tiết xin liên hệ: tuyenlv123@gmail.com

0918869495

免費玩SalesMan APP玩免費

免費玩SalesMan App

SalesMan APP LOGO

SalesMan LOGO-APP點子

SalesMan APP QRCode

SalesMan QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-21