Samhall

【免費商業App】Samhall-APP點子

Appen innehåller intern information från Samhall. Målgruppen är Samhalls medarbetare i hela Sverige. Innehållet består av redaktionellt material såsom artiklar, intervjuer med anställda och podcasts av och med anställda, samt regionala nyheter från Samhalls olika regioner och spel.

Det finns även möjlighet att söka jobb via arbetsförmedlingen eller på Samhall.

Funktioner: mentometerknapp, positioneringsfunktion, samt en funktion som räknar ned dagar till lönen.

【免費商業App】Samhall-APP點子

免費玩Samhall APP玩免費

免費玩Samhall App

Samhall APP LOGO

Samhall LOGO-APP點子

Samhall APP QRCode

Samhall QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.5
App下載
免費
1970-01-012015-04-22