Sandvika

【免費購物App】Sandvika-APP點子

App for medlemmer av Sandvika Storsenters kundeklubb "Priority Club".

Applikasjonen gir deg:

- Innmelding i kundeklubben

【免費購物App】Sandvika-APP點子

- Digitalt medlemskort

- Tilbud og medlemsfordeler

【免費購物App】Sandvika-APP點子

- Administrering av din medlemsprofil slik at du for eksempel kan endre hvilke interesseområder du mottar tilbud på

- Enkel tilgang til informasjon om Sandvika Storsenter

Appen krever mobildata eller WI-FI.

【免費購物App】Sandvika-APP點子

免費玩Sandvika APP玩免費

免費玩Sandvika App

Sandvika APP LOGO

Sandvika LOGO-APP點子

Sandvika APP QRCode

Sandvika QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-03-09