Servisujeme

【免費書籍App】Servisujeme-APP點子

Mobilná aplikácia Servisujeme predstavuje katalóg autoservisov, pneuservisov, odťahových služieb, ostatných servisov a autoumyvární registrovaných na portáli Servisujeme.sk. Umožňuje jednoduché vyhľadanie podľa kategórie, lokality, poskytovaných služieb a ďalších zvolených kritérií.Navyše umožňuje v núdzových situáciách na ceste rýchle kontaktovanie najbližšieho servisu alebo odťahovej služby, pričom zohľadní aktuálnu polohu.Všetko pre servis, opravu a údržbu automobilov na jednom mieste.

【免費書籍App】Servisujeme-APP點子

【免費書籍App】Servisujeme-APP點子

【免費書籍App】Servisujeme-APP點子

【免費書籍App】Servisujeme-APP點子

免費玩Servisujeme APP玩免費

免費玩Servisujeme App

Servisujeme APP LOGO

Servisujeme LOGO-APP點子

Servisujeme APP QRCode

Servisujeme QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.01
App下載
免費
2015-04-152015-06-04