Siff-On

【免費娛樂App】Siff-On-APP點子

Dünyanın birçok yerinde temiz su kaynaklarının hayati tehlike boyutunda azaldığı ve kıymetli kaynakların da harcanmaya devam ettiği bir sır değil. Bu uygulama banyoda iken, utandıran sesleri gizlemek için boş yere sifonu çeken insanlara yönelik yeni bir çözümdür.

【免費娛樂App】Siff-On-APP點子

Savunma için kullanılan sekiz farklı gürültüden ki – sifon sesi tabii ki bunlardan biri – kullanıcı basitçe kullanmak istediği sesi seçiyor ve uygulama düğmesine basıyor.

免費玩Siff-On APP玩免費

免費玩Siff-On App

Siff-On APP LOGO

Siff-On LOGO-APP點子

Siff-On APP QRCode

Siff-On QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
3.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-15