Skåneresor (Skånetrafiken API)

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

Skåneresor är din reseplanerare på fickan för alla resor i Skåne och Öresundsregionen.

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

- sök resor

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

- sök hållplatser

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

- widget: lägg din resa på homescreen där du snabbt och enkelt kan se de senaste avgångarna

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

- spara valda resor och hållplatser som favoriter för snabb åtkomst nästa gång

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

- gjorda sökningar sparas (history) för snabb åtkomst nästa gång

Alla sökningar sker i realtid direkt mot lokaltrafikens databaser i Skåne och Öresundsregionen.

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

Skåneresor är den saknade reseplaneraren för Skånetrafiken. Observera att Skåneresor inte är den officiella reseplanerare för Skånetrafiken. Möjliga fel och defekter skall inte rapporteras till Skånetrafiken utan direkt till oss på hazelcoin@gmail.com. Data hämtas från Skånetrafikens API i realtid och visas utan modifiering. Vi reserverar oss mot eventuella fel på data som hämtas från Skånetrafikens API då vi inte har någon som helst kotroll över den. Hoppas att ni tycker om denna reseplanerare för Skånetrafiken.

Vi vill tacka Skånetrafiken för att de har öppnat sitt api publikt och möjliggör för oss att kunna publicera våra inofficiella reseplanerare för Skånetrafiken.

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

【免費旅遊App】Skåneresor (Skånetrafiken API)-APP點子

免費玩Skåneresor (Skånetrafiken API) APP玩免費

免費玩Skåneresor (Skånetrafiken API) App

Skåneresor (Skånetrafiken API) APP LOGO

Skåneresor (Skånetrafiken API) LOGO-APP點子

Skåneresor (Skånetrafiken API) APP QRCode

Skåneresor (Skånetrafiken API) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-20