Ski Kundeklubb

【免費購物App】Ski Kundeklubb-APP點子

App for medlemmer av Ski Storsenter Kundeklubb.

Applikasjonen gir deg:

- Innmelding i kundeklubben

- Digitalt medlemskort

【免費購物App】Ski Kundeklubb-APP點子

- Tilbud og medlemsfordeler

- Sette parkometer og få varsel på SMS når dette går ut

- Administrering av din medlemsprofil slik at du for eksempel kan endre hvilke interesseområder du mottar tilbud på

【免費購物App】Ski Kundeklubb-APP點子

- Enkel tilgang til informasjon om Ski Storsenter

【免費購物App】Ski Kundeklubb-APP點子

免費玩Ski Kundeklubb APP玩免費

免費玩Ski Kundeklubb App

Ski Kundeklubb APP LOGO

Ski Kundeklubb LOGO-APP點子

Ski Kundeklubb APP QRCode

Ski Kundeklubb QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-22