Skylten SE

【免費旅遊App】Skylten SE-APP點子

Hastighetsskyltdetektion för Windows Phone mha videokameran. Detekterar och visar hastighetsskyltarna 30-120 km/h i Sverige. Varnar om du kör för fort, både via GUI och ljud (text-till-tal).

Vill du integrera skyltdetektion i din app så finns det också ett SDK att använda.

【免費旅遊App】Skylten SE-APP點子

Kommer inom kort med detektor för fler länder i Europa, i första hand Tyskland, Belgien, Norge och Danmark.

【免費旅遊App】Skylten SE-APP點子

Stay tuned...

- första beta-versionen

免費玩Skylten SE APP玩免費

免費玩Skylten SE App

Skylten SE APP LOGO

Skylten SE LOGO-APP點子

Skylten SE APP QRCode

Skylten SE QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
0.6.0.0
App下載
¥28.00
2014-05-302014-10-03
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
0.6.0.0
App下載
HK$35.00
2014-05-302014-10-03
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
0.6.0.0
App下載
NT$135.00
2014-05-302014-10-03
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
0.6.0.0
App下載
$4.49
2014-05-302014-10-03