Slalomteknik

【免費教育App】Slalomteknik-APP點子

Appen Slalomteknik är ett hjälpmedel för att öka kunskapen om de tekniska momenten i en slalomsväng. Appen behandlar några av grundförutsättningarna för att lyckas med en slalomsväng och hur tränare på ett enkelt sätt kan lotsa åkare i deras utveckling.Appen innehåller instruktionsfilmer, stillbilder och text.

【免費教育App】Slalomteknik-APP點子

【免費教育App】Slalomteknik-APP點子

【免費教育App】Slalomteknik-APP點子

免費玩Slalomteknik APP玩免費

免費玩Slalomteknik App

Slalomteknik APP LOGO

Slalomteknik LOGO-APP點子

Slalomteknik APP QRCode

Slalomteknik QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-02-042015-06-04