Slutta

【免費健康App】Slutta-APP點子

This application is in Norwegian, and therefore the rest of the description will be in Norwegian. If you want the application translated to your language please contact.

Har du tenkt å slutte med snus eller røyk?

【免費健康App】Slutta-APP點子

Appen fungerer som din personlige hjelper og motivator når du skal slutte. Den hjelper deg gjennom din slutteprosess, med tett oppfølging, samt råd og tips og fordeler du kan oppnå med å slutte. Appen er gratis å laste ned.

Ved å bruke livetilen så kan man til en hver tid se hvor mye penger man har spart ved å ha sluttet å røyke eller snuse. Du vil også se hvor lenge du har gått røyk/snusfri.

【免費健康App】Slutta-APP點子

Også "Hjelp!" funksjon der du får konkrete råd når du trenger det som mest. Har også funksjon som lar deg enkelt ringe røyketelefonen om det er behov for det.

Better livetiles

【免費健康App】Slutta-APP點子

免費玩Slutta APP玩免費

免費玩Slutta App

Slutta APP LOGO

Slutta LOGO-APP點子

Slutta APP QRCode

Slutta QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.2.0.1
App下載
免費
2014-05-082014-10-02
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.2.0.1
App下載
免費
2014-05-082014-10-02
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.2.0.1
App下載
免費
2014-05-082014-10-02
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.2.0.1
App下載
免費
2014-05-082014-10-02