SmsTid

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

SmsTid är en lättanvänd tjänst för tidrapportering, materialrapportering, du får direkt koll på hur dina projekt går, och får ut bra faktura och löneunderlag, med job specifikation för kunden.

Med vår mobil app så finns många av våra web baserade funktioner tillgängliga i din smartphone.

För att använda SmsTid mobil app måste du vara kund hos SmsTid, registrera dig som kund på http://www.smstid.se

Appen innehåller följande funktioner;

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Registrera nya kunder

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Skapa nytt projekt

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Personlig aktivitetsplanering i ett projekt

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Tidrapportera mot ett projekt

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Stämpelklocka starta och stoppa inrapportering av tid på en projekt aktivitet

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Skriv en arbetsrapport för dina inrapporterade tider

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Material rapport, registrera material uttag från ert lager till ett projekt

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Material plock lista, för att enkelt plocka ihop de vanligaste artiklarna från ert lager

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

- Körjournal, registrera dina resor

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

【免費生產應用App】SmsTid-APP點子

免費玩SmsTid APP玩免費

免費玩SmsTid App

SmsTid APP LOGO

SmsTid LOGO-APP點子

SmsTid APP QRCode

SmsTid QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
8.8.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-12