Snezana i sedam patuljaka

【免費書籍App】Snezana i sedam patuljaka-APP點子

Nekada davno u jednoj dalekoj zemlji, živeli su kralj i kraljica koji nisu imali dece. Jednoga dana, dok je napolju padao sneg, mlada kraljica vezla je pored prozora. U jednom trenutku ubode se u prst. Rumene kapljice krvi padoše na belo platno i kraljica pomisli: „Kako bi bilo lepo da jednoga dana dobijem ćerku rumenih usana i obraza kao krv, kože bele poput snega i kose crne kao drvo ebanovine!“

Tags: snezana, sedam, patuljaka, sladjana, perisic, bajke, slikovnice, eknjizara

【免費書籍App】Snezana i sedam patuljaka-APP點子

免費玩Snezana i sedam patuljaka APP玩免費

免費玩Snezana i sedam patuljaka App

Snezana i sedam patuljaka APP LOGO

Snezana i sedam patuljaka LOGO-APP點子

Snezana i sedam patuljaka APP QRCode

Snezana i sedam patuljaka QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
USD$1.99
1970-01-012015-01-15