Solární energie

【免費書籍App】Solární energie-APP點子

S energií slunečního záření se setkáváte každý den. Je primárním zdrojem světla, tepla, větru nebo například koloběhu vody v přírodě. Předkládaná multimediální publikace Vás seznámí se způsoby využití sluneční energie z energetického hlediska. Dozvíte se co se skrývá pod pojmem fotovoltaika, jak fungují parkové a věžové sluneční elektrárny nebo co udělat, aby nám Slunce vytápělo obydlí. Aplikace nabízí kromě výkladového textu množství fotografií, schémat, videí a animací.

【免費書籍App】Solární energie-APP點子

【免費書籍App】Solární energie-APP點子

【免費書籍App】Solární energie-APP點子

【免費書籍App】Solární energie-APP點子

免費玩Solární energie APP玩免費

免費玩Solární energie App

Solární energie APP LOGO

Solární energie LOGO-APP點子

Solární energie APP QRCode

Solární energie QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2014-01-302015-06-04