Solat dan Terjemahannya

【免費體育競技App】Solat dan Terjemahannya-APP點子

Solat dan Terjemahannya adalah merupakan satu aplikasi ringkas yang dapat membantu kita memahami serta menghayati makna bacaan didalam solat. Terjemahan yang dibuat adalah berdasarkan makna setiap ayat-ayat yang terdapat didalam bacaan solat.Bahasa yang di gunakan adalah Bahasa Malaysia.Semua terjemahan yang ditulis adalah berdasarkan panduan daripada beberapa buah buku yang terdapat di pasaran.Terima kasih kepada para pengguna kerana pandangan serta komen yang diberikan, semoga aplikasi ini dapat membantu kita dalam solat harian.

【免費體育競技App】Solat dan Terjemahannya-APP點子

【免費體育競技App】Solat dan Terjemahannya-APP點子

【免費體育競技App】Solat dan Terjemahannya-APP點子

【免費體育競技App】Solat dan Terjemahannya-APP點子

【免費體育競技App】Solat dan Terjemahannya-APP點子

【免費體育競技App】Solat dan Terjemahannya-APP點子

【免費體育競技App】Solat dan Terjemahannya-APP點子

免費玩Solat dan Terjemahannya APP玩免費

免費玩Solat dan Terjemahannya App

Solat dan Terjemahannya APP LOGO

Solat dan Terjemahannya LOGO-APP點子

Solat dan Terjemahannya APP QRCode

Solat dan Terjemahannya QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.6
App下載
免費
1970-01-012014-09-16