Splitsen

【免費教育App】Splitsen-APP點子

Kinderen uit het eerste en tweede leerjaar leren via de splitsmethode rekenen op school. Met deze app kan je deze oefeningen digitaal oefenen.

【免費教育App】Splitsen-APP點子

Via de instellingen kan je perfect het niveau van op school mee volgen!

【免費教育App】Splitsen-APP點子

免費玩Splitsen APP玩免費

免費玩Splitsen App

Splitsen APP LOGO

Splitsen LOGO-APP點子

Splitsen APP QRCode

Splitsen QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2013-11-152014-10-02