Sry Thai Horoscope

【免費生活App】Sry Thai Horoscope-APP點子

Sry Thai Horoscope เป็นแอพโหราศาสตร์เพื่อการดูดวงส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั่วไปสำหรับความบันเทิงในการอ่านลักษณะส่วนบุคคลจากข้อมูลกำเนิดแอพจะต้องการข้อมูลเพียงน้อยนิดคือ วันที่เกิด เวลาที่เกิดรีลิสแรกของแอพได้จำกัดข้อมูลประเทศที่เกิดให้มีเพียงประเทศไทยเท่านั้น ผู้ใช้เพียงแค่เลือกจังหวัดที่เกิดก็เพียงพอแล้วจากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม ลัคนา-ราศี เพื่อดูผลการอ่านดวงชะตาในหน้าจอถัดไป ซึ่งจะแสดงแผนภาพดวงชะตาตามแบบโหราศาสตร์ไทยโบราณคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์ ให้กดปุ่ม ลัคนา หรือ ราศี เพื่อดูคำทำนายตามที่ต้องการหรือกดปุ่ม ขั้นสูง เพื่อดูข้อมูลของดวงชะตาโดยละเอียด ซึ่งเหมาะสำหรับนักโหราศาสตร์หรือหมอดูใช้การอัพเดตแอพ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555- แก้บั๊กการคำนวณในบางกรณี เช่น 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้น- ปรับแต่งหน้าจอหลักโดยเพิ่ม AppBar เพื่อปุ่มการใช้งานและเมนูที่สวยงามได้มาตรฐานยิ่งขึ้น- แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันทันทีเมื่อเปิดแอพ- มีหน้าจอ ขั้นสูง สำหรับแสดงแผนภาพดวงชะตา แผนภาพทักษา สมผุสดาว, เกณฑ์ดาว, ทักษาดาว, ชนิดของลัคนาที่ใช้, ชนิดของรุ่งอรุณที่ใช้, นำกาลโยคประจำปีมาแสดงประกอบกับวันเกิด

【免費生活App】Sry Thai Horoscope-APP點子

【免費生活App】Sry Thai Horoscope-APP點子

【免費生活App】Sry Thai Horoscope-APP點子

【免費生活App】Sry Thai Horoscope-APP點子

免費玩Sry Thai Horoscope APP玩免費

免費玩Sry Thai Horoscope App

Sry Thai Horoscope APP LOGO

Sry Thai Horoscope LOGO-APP點子

Sry Thai Horoscope APP QRCode

Sry Thai Horoscope QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.4.0
App下載
免費
2012-12-052014-10-04
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.4.0
App下載
免費
2012-12-052014-10-04