Stary Sącz

【免費旅遊App】Stary Sącz-APP點子

Stary Sącz jest miastem położonym w południowej Małopolsce u stóp Beskidu Sądeckiego. To nie tylko dobrze zachowany układ architektoniczny, domy i klasztor przechowujące pamięć o ponad 700-letniej historii miasta, krajobraz Karpat w niezwykłym wydaniu, ale także spokój i dobre jedzenie, kultura spleciona z tradycją, rodzinne miasto interesujących ludzi i brama Południa!

Projekt aplikacji mapowo-przewodnikowej offline został zrealizowany przez Urząd Miejski w Starym Sączu przy współpracy z TreeSpot.pl

【免費旅遊App】Stary Sącz-APP點子

免費玩Stary Sącz APP玩免費

免費玩Stary Sącz App

Stary Sącz APP LOGO

Stary Sącz LOGO-APP點子

Stary Sącz APP QRCode

Stary Sącz QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2011-05-282015-06-03