Stockholms Läns Landsting

【免費工具App】Stockholms Läns Landsting-APP點子

Webbapp av den mobila hemsidan.

I jämförelse med en vanlig hemsida har en app med hemsidan inbäddad fördelen av att listas i applistan och att man kan fästa den på startssidan med egna ikoner. En annan fördel är att appen enkelt återställs om man t.ex måste nollställa telefonen

【免費工具App】Stockholms Läns Landsting-APP點子

Small fixes with the tiles

【免費工具App】Stockholms Läns Landsting-APP點子

【免費工具App】Stockholms Läns Landsting-APP點子

【免費工具App】Stockholms Läns Landsting-APP點子

【免費工具App】Stockholms Läns Landsting-APP點子

免費玩Stockholms Läns Landsting APP玩免費

免費玩Stockholms Läns Landsting App

Stockholms Läns Landsting APP LOGO

Stockholms Läns Landsting LOGO-APP點子

Stockholms Läns Landsting APP QRCode

Stockholms Läns Landsting QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2014-05-212014-10-03