Store Cash register

【免費商業App】Store Cash register-APP點子

STORE CASH REGISTER – mobilná pokladňa, mobilný predajca

Výborná aplikácia, ktorá slúži ako absolútna náhrada POS systémov. Prostredníctvom tejto aplikácie dokáže obsluhujúci personál objednávať, účtovať, predávať aj bez použitia PC. Zvýši Vám tržby a zníži počet zlých / nesprávnych / chybných objednávok.

Funkcie:

【免費商業App】Store Cash register-APP點子

- používateľ vie rýchlo a plnohodnotne vytvárať objednávky a účtovať ako na klasickej pokladnici

- práce v online / offline režime

【免費商業App】Store Cash register-APP點子

- práca s komisionálnym skladom

- tlač bločkov priamo z mobilu

【免費商業App】Store Cash register-APP點子

- dizajn na ovládanie jednou rukou

- dá používať napríklad v aute, alebo pri podomovom predaji.

【免費商業App】Store Cash register-APP點子

免費玩Store Cash register APP玩免費

免費玩Store Cash register App

Store Cash register APP LOGO

Store Cash register LOGO-APP點子

Store Cash register APP QRCode

Store Cash register QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-21