Sukces

【免費新聞App】Sukces-APP點子

"Sukces" - magazyn lifestylowo-biznesowy w wersji na iPady.Co miesiąc historie o ludziach, którzy odnieśli sukces w biznesie, polityce, sporcie, kulturze i nauce. O tym kim są, jak do tego doszli i jaką cenę za to zapłacili.Treści z wydania drukowanego są specjalnie przygotowane na ekrany tabletów i wzbogacone o multimedia.W aplikacji możliwy jest zakup pojedynczych wydań i autoodnawialnych subskrypcji. Prenumeratorzy wydania papierowego otrzymują dostęp do wydań tabletowych po rejestracji na stronie www.sukcesmagazyn.pl i zalogowaniu w aplikacji.Aplikacja oferuje prenumeratę odnawialną w dwóch wariantach:- prenumerata kwartalna w cenie 3,59 euro- prenumerata roczna w cenie 13,99 europrenumeraty te są auto-odnawialne i należność za ich odnowienie jest automatycznie pobierana przy każdym odnowieniu okresu prenumeraty.-------------------------------------------------------------------------------App offers two auto-renewable subscriptions:- quarterly subscriptions: 3,59 euro- annual subscription: 13,99 euroboth subscriptions are auto-renewable.

【免費新聞App】Sukces-APP點子

【免費新聞App】Sukces-APP點子

免費玩Sukces APP玩免費

免費玩Sukces App

Sukces APP LOGO

Sukces LOGO-APP點子

Sukces APP QRCode

Sukces QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
3.6
App下載
免費
2012-03-132015-06-03