Sung Em Khong Tot Sao

【免費娛樂App】Sung Em Khong Tot Sao-APP點子

Sủng em không tốt sao

Tác giả: Hận Điệp

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Hắn, tổng tài của công ty vàng bạc đá quý lớn nhất Đài Loan.

Ở công ty, cơ hồ không có ai từng thấy qua nụ cười của hắn. Buổi tối, hắn cùng đủ loại phụ nữ triền miên.

Cô, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng đa tài đa nghệ, từ ba tuổi đã học Piano, biết nói năm thứ tiếng, học đại học thiết kế trang sức Chủ Tu. Từ nhỏ hầu như đều dựa vào học bổng cùng làm công để duy trì việc học của mình.

Khi hắn gặp cô, cô liền triệt để thay đổi hắn

Sinh nhật của bọn là cùng một ngày

Đều là ngày lễ tình nhân 14/2

Một đoạn giọng nói nhắn lại, làm cho cô hiểu được nguyên lai mình chỉ là một vật thay thế

Cô rời đi…

【免費娛樂App】Sung Em Khong Tot Sao-APP點子

Buổi tối hắn trở về, đã không còn cái ôm nhiệt tình, nghênh đón hắn chỉ là một mảnh tối tăm

Hắn cảm thấy thực lạ lẫm…

Từng góc nhà, đều lưu lại mùi của cô

Không có cô làm bạn, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Năm năm sau, cô mang theo thân phận nhà thiết kế quốc tế quay trở lại

Thế nhưng, bên cạnh cô còn có hai “người đàn ông nhỏ” chỉ số thông minh cao đến dọa người

Nhiều người theo đuổi cô

Hắn còn có cơ hội có được cô sao?

Hắn thề

【免費娛樂App】Sung Em Khong Tot Sao-APP點子

Lần này, vô luận dùng biện pháp gì cũng sẽ không để cho cô rời đi.

免費玩Sung Em Khong Tot Sao APP玩免費

免費玩Sung Em Khong Tot Sao App

Sung Em Khong Tot Sao APP LOGO

Sung Em Khong Tot Sao LOGO-APP點子

Sung Em Khong Tot Sao APP QRCode

Sung Em Khong Tot Sao QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14