Svamp- och Bärnavigatorn (FV)

【免費旅遊App】Svamp- och Bärnavigatorn (FV)-APP點子

Komplett och innovativ GPS-navigator för svamp- och bärplockare.

* Markera fynd snabbt

* 12 sorters bär och 76 matsvampar.

* Exportera till Google Earth

【免費旅遊App】Svamp- och Bärnavigatorn (FV)-APP點子

* Artinformation med Wikipedia

* Kompassnavigering

* Ta foton

* Lagra spår

* Markera startposition

* SD-kort installation (A2.2)

免費玩Svamp- och Bärnavigatorn (FV) APP玩免費

免費玩Svamp- och Bärnavigatorn (FV) App

Svamp- och Bärnavigatorn (FV) APP LOGO

Svamp- och Bärnavigatorn (FV) LOGO-APP點子

Svamp- och Bärnavigatorn (FV) APP QRCode

Svamp- och Bärnavigatorn (FV) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.11
App下載
SEK$24.9
1970-01-012015-04-24
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.11
App下載
NT$114.0
2010-10-152015-01-14