Svenskt Teckenspråkslexikon

【免費教育App】Svenskt Teckenspråkslexikon-APP點子

Med denna appen kan du:

* Söka på tecken i det svenska teckenspråkslexikonet

* Se videor med demonstration av tecken

* Se meningsexempel och varianter av tecken

* Kolla på tecken per kategori (kommer snart för surfplattor)

* Lägga till tecken i din favoritlista (kommer snart för surfplattor)

* Testa dig själv i ett quiz från din favoritlista (kommer snart för surfplattor)

Svenskt teckenspråkslexikon innehåller 8076 uppslagstecken, 1398 teckenvarianter och 2187 meningsexempel. För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och beskrivning av tecknet. För många av dem tillkommer demonstration av teckenvarianter och meningsexempel.

Vid frågor eller förslag angående appen kontakta:

【免費教育App】Svenskt Teckenspråkslexikon-APP點子

johannes.bjerva@gmail.com

För mer information:

【免費教育App】Svenskt Teckenspråkslexikon-APP點子

Lexikonverksamheten, Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik,

【免費教育App】Svenskt Teckenspråkslexikon-APP點子

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

E-post: teckenlexikon@ling.su.se

【免費教育App】Svenskt Teckenspråkslexikon-APP點子

Hemsida: http://www.ling.su.se/teckensprak

Appen uppdateras kontinuerligt.

【免費教育App】Svenskt Teckenspråkslexikon-APP點子

Appen hette förut: TSP-lexikon (testversion)

【免費教育App】Svenskt Teckenspråkslexikon-APP點子

免費玩Svenskt Teckenspråkslexikon APP玩免費

免費玩Svenskt Teckenspråkslexikon App

Svenskt Teckenspråkslexikon APP LOGO

Svenskt Teckenspråkslexikon LOGO-APP點子

Svenskt Teckenspråkslexikon APP QRCode

Svenskt Teckenspråkslexikon QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.3.6
App下載
免費
1970-01-012015-04-22