Sykkelløyper

【免費運動App】Sykkelløyper-APP點子

Norges kuleste, billigste og morsomste treningstilbud for glade syklister!

To av Norges mest profilerte syklister kommer fra Grimstad. Begge har levert sykkelprestasjoner av høy verdensklasse. Vi har utviklet et høykvalitets sykkeltilbud som er helt unikt. Et tilbud for de som har lyst til å erfare landskapet og terrenget hvor Thor og Dag Otto ble de gode syklistene vi kjenner de som. Her sykler de fortsatt mange av sine treningsturer. Løypene er satt og godkjent av Thor og Dag Otto. Lengdene varierer, men selv den korteste turen er på 4 mil.

For hvem:

Alle som kan sykle minst fire mil på en racersykkel, både personer med og uten egne sykler.

【免費運動App】Sykkelløyper-APP點子

Sommeren 2012 står 15 gode racersykler med hjelm og kombipedaler til GRATIS til disposisjon!

Syklene bookes hos Grimstad Turistkontor, og tildeles etter prinsippet «først til mølla...».

Sjekk http://www.sykkeløyper.no

De som står bak initiavtivet:

【免費運動App】Sykkelløyper-APP點子

Ideen er Rolf Erik Nilsens, utviklet i tett samarbeid med Dag Otto Lauritzen, Erik Mørland, Thor Hushovd, Redrock og rytterne i Thor Hushovds sykkelag.

免費玩Sykkelløyper APP玩免費

免費玩Sykkelløyper App

Sykkelløyper APP LOGO

Sykkelløyper LOGO-APP點子

Sykkelløyper APP QRCode

Sykkelløyper QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11