SynTalk 2.0

【免費程式庫與試用程式App】SynTalk 2.0-APP點子

SynTalk 2.0 jest programem umożliwiającym zamianę tekstu na mowę (TTS).

Współpracuje z dowolną aplikacją systemu Android korzystającą ze standardowych mechanizmów syntezy mowy, np:

- Nawigacją Google

- OsmAnd+

- AlarmDroid

- Handcent SMS

- Tłumacz Google

Instrukcja instalacji

1. Zainstalować program SynTalk 2.0

2. W konfiguracji telefonu ("Ustawienia") odszukać panel konfiguracji zamiany tekstu na mowę.

【免費程式庫與試用程式App】SynTalk 2.0-APP點子

Android 2.x:

Ustawienia funkcji głosowych -> Ustawienia przetwarzania tekstu na mowę

Android 4.0:

Język i wprowadzanie -> Wyjście syntezatora mowy

3. Wybrać program SynTalk 2.0 jako aktywny

W systemie Android 2.x dodatkowo naciśnąć "Mechanizm domyślny" i wybrać program SynTalk

5. Zainstalować dane głosu

Operację tą można wykonać na jeden z trzech sposobów

- nacisnąć "Zainstaluj dane głosowe" - ta opcja nie działa na niektórych telefonach (np. Samsung Galaxy Mini) i jest niedostępna w systemie Android 4.0

- skorzystać z powiadomienia które pojawi się na górze ekranu

- wejść do konfiguracji programu SynTalk i tam wybrać opcję "Zainstaluj dane głosu"

6. W systemie Android 2.x można zaznaczyć "Zawsze używaj moich ustawień"

Po wykonaniu tych czynności program SynTalk 2.0 powinien działać. Można to sprawdzić wybierając "Posłuchaj przykładu". Jeśli nic nie słyszysz - sprawdź czy telefon nie jest wyciszony

免費玩SynTalk 2.0 APP玩免費

免費玩SynTalk 2.0 App

SynTalk 2.0 APP LOGO

SynTalk 2.0 LOGO-APP點子

SynTalk 2.0 APP QRCode

SynTalk 2.0 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.03
App下載
免費
1970-01-012015-04-20
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.03
App下載
免費
2013-05-122015-03-19