Szczeciński Budżet Obywatelski

【免費個人化App】Szczeciński Budżet Obywatelski-APP點子

Aplikacja ma na celu umożliwienie w przystępny sposób zapoznania się z projektami zgłoszonymi do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Umożliwia między innymi:

【免費個人化App】Szczeciński Budżet Obywatelski-APP點子

•Przegląd najważniejszych zasad budżetu

•Dostęp do listy zgłoszonych projektów z uwzględnieniem podziału na regiony (dzielnice)

【免費個人化App】Szczeciński Budżet Obywatelski-APP點子

•Zaznaczenie projektów odrzuconych

•Grupowanie projektów po autorach

•Wyszukiwanie projektów

【免費個人化App】Szczeciński Budżet Obywatelski-APP點子

•Zapoznanie się ze szczegółami każdego z projektów

Aplikacja jest całkowicie darmowa, nie zawiera również reklam.

【免費個人化App】Szczeciński Budżet Obywatelski-APP點子

Pytania i uwagi: truemagic@o2.pl

Projekty odrzucone znalazły się na końcu listy w postaci wyszarzonej.

【免費個人化App】Szczeciński Budżet Obywatelski-APP點子

免費玩Szczeciński Budżet Obywatelski APP玩免費

免費玩Szczeciński Budżet Obywatelski App

Szczeciński Budżet Obywatelski APP LOGO

Szczeciński Budżet Obywatelski LOGO-APP點子

Szczeciński Budżet Obywatelski APP QRCode

Szczeciński Budżet Obywatelski QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.3.0.0
App下載
免費
2014-07-152014-10-03