Tác giả những phát minh của TG

【免費書籍App】Tác giả những phát minh của TG-APP點子

Một cuốn sách hay cho các bạn yêu khoa học, khám phá, có thể hiểu hơn về nguồn gốc của nền văn minh nhân loại.

Sách hoàn toàn miễn phí

Giới thiệu sách :

Chúng ta đang sống trong một nền văn minh với đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết. Nền văn minh ấy sẽ còn tiến rất xa với trí óc tài tình của con người. Thật may mắn phải không các bạn.

Có bao giờ bạn thắc mắc xem những thứ mình đang sử dụng hàng ngày từ đâu mà có? Ai là người tạo nên những thứ đó? Vậy thì cuốn sách này sẽ giúp bạn biết được tất cả các điều đó.

Hãy cũng khám phá :

Ai đã phát minh ra dòng điện ?

Ai đã sáng chế ra que diêm ?

Ai là tác giả của chiếc máy chữ đầu tiên?

Ai làm ra bơ đầu tiên?

Ai làm ra giấy ?

Ai làm ra những chiếc kính đầu tiên?

Ai làm ra nước hoa ?

【免費書籍App】Tác giả những phát minh của TG-APP點子

Ai làm ra cuốn từ điển tiếng Anh đầu tiên ?

Ai làm ra đôi dày đầu tiên ?

Ai làm ra bảng chữ cái đầu tiên ?

Ai làm ra bút viết ?

Ai đã nghĩ ra chiếc bút chì đầu tiên ?

Ai đã làm ra kính hiển vi ?

Ai đã nghĩ ra la bàn ?

Ai đã nghĩ ra môn nhảy dù ?

Ai đã nghĩ ra máy ảnh ?

【免費書籍App】Tác giả những phát minh của TG-APP點子

Ai đã nghĩ ra những con tem ?

Ai đã nghĩ ra trò đánh bài ?

免費玩Tác giả những phát minh của TG APP玩免費

免費玩Tác giả những phát minh của TG App

Tác giả những phát minh của TG APP LOGO

Tác giả những phát minh của TG LOGO-APP點子

Tác giả những phát minh của TG APP QRCode

Tác giả những phát minh của TG QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-20