Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế

【免費書籍App】Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế-APP點子

This Apps for only Vietnamese

Dành cho những ai lười đọc sách

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! (nhan đề gốc tiếng Anh: I Am Gifted, So Are You!) là quyển sách bán chạy nhất của doanh nhân người Singapore Adam Khoo, viết về những phương pháp học tập tiên tiến. Quyển sách đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, trong đó Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! là phiên bản tiếng Việt được dịch bởi hai dịch giả nổi tiếng Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy của TGM Books. Tại Việt Nam, quyển sách đã trở thành một hiện tượng giáo dục trong những năm 2009-2011 và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực xuất bản, tạo ra kỷ lục mới cho ngành xuất bản Việt Nam với hơn 200.000 bản in được bán ra và hơn 400.000 e-book được phân phối.

【免費書籍App】Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế-APP點子

Gồm 4 phần

Phần I: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!

Phần II: Những phương pháp học siêu đẳng

【免費書籍App】Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế-APP點子

Phần III: Động lực cá nhân của bạn

Phần IV: Phương pháp thi cử

免費玩Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế APP玩免費

免費玩Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế App

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế APP LOGO

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế LOGO-APP點子

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế APP QRCode

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2014-04-192014-10-03