TMS Pro (Powered by cTrader)

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

TMS Pro oferuje najwyższy standard obsługi rachunku Forex z poziomu aplikacji mobilnej.

Funkcjonalność aplikacji pokrywa się z wersją Web dla urządzeń mobilnych, gwarantując jednocześnie szybszy start aplikacji oraz równie łatwy w obsłudze interfejs.

Trading

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Niezwykle szybka egzekucja zleceń

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Zawieranie transakcji jednym dotknięciem ekranu

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Pełna informacja o stanie rachunku

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Podgląd wszystkich instrumentów i kursów oraz lista ulubionych

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Dostępność wykresów

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

Rachunki

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Pełna lista rachunków – przełączanie pomiędzy rachunkami jednym dotknięciem ekranu

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Podgląd historii transakcji

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Podgląd i modyfikacja zleceń oczekujących

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

Tablety

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

- Specjalny podzielony interfejs dla tabletów, podgląd wykresów i rachunku w jednym widoku

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

【免費財經App】TMS Pro (Powered by cTrader)-APP點子

免費玩TMS Pro (Powered by cTrader) APP玩免費

免費玩TMS Pro (Powered by cTrader) App

TMS Pro (Powered by cTrader) APP LOGO

TMS Pro (Powered by cTrader) LOGO-APP點子

TMS Pro (Powered by cTrader) APP QRCode

TMS Pro (Powered by cTrader) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0.5
App下載
免費
1970-01-012015-04-23