TPBank mPOS

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

TPBank mPOS là ứng dụng cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ thông qua thiết bị điện thoại di động với các tính năng ưu việt như sau: - Thực hiện giao dịch thanh toán các loại thẻ nội địa và quốc tế của tất cả các ngân hàng trong liên minh Smartlink, Banknet, VNBC, VISA, … - Thực hiện giao dịch thanh toán/thu theo danh sách đơn hàng/hóa đơn định sẵn. - Quản lý, thống kê và báo cáo giao dịch thanh toán theo từng từng Thu ngân/Nhân viên bán hàng - Bảo mật thông tin thẻ, thông tin giao dịch với tiêu chuẩn PCI DSS, EMV, … - Bảo mật thông tin mã PIN với bàn phím nhập mã PIN ảo, tự động thay đổi vị trí số trong mỗi lần thực hiện giao dịch. - Ghi nhận chính xác thời gian, vị trí thực hiện giao dịch của từng Thu ngân/Nhân viên bán hàng. - Cho phép tùy biến, kết nối với ứng dụng Quản lý bán hàng, Quản lý hoá đơn của Doanh nghiệp để tối ưu hóa quy trình, hoạt động quản lý, báo cáo thống kê.Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Điện thoại: (+84) (4) 37 683 683 hoặc 1800 58 58 85 (miễn phí)Website: http://www.tpb.vn

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

【免費財經App】TPBank mPOS-APP點子

免費玩TPBank mPOS APP玩免費

免費玩TPBank mPOS App

TPBank mPOS APP LOGO

TPBank mPOS LOGO-APP點子

TPBank mPOS APP QRCode

TPBank mPOS QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2014-10-222015-06-04