Taggroup

【免費社交App】Taggroup-APP點子

เครือข่ายสังคมที่ใช้แท็กในการแบ่งปันเรื่องราวชีวิต ถึงเพื่อนคอเดียวกันได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น คุณสมบัติระบบติดแท็กไปกับโพสต์ ทั้ง แท็กอารมณ์และ แท็กสถานที่ เพื่อให้สนุกกับการบอกเล่าเรื่องราวของคุณค้นหาแท็กหลายๆแท็กพร้อมๆกันได้ ทำให้ ค้นพบ ผู้คนและข่าวสารที่น่าสนใจในสังคมของคุณได้โดยง่ายระบบโปรไฟล์สามารถจัดระเบียบโพสต์ต่างๆของคุณ ผ่านการเรียงเป็นหมวดหมู่ตามแท็กต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการย้อนกลับไปดูช่วงเวลาในชีวิตของคุณระบบแท็กที่น่าสนใจจะช่วยให้คุณติดตามข่าวสารความสนใจอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามแท็กที่คุณสนใจผ่านการกดติดตามแท็ก โพสต์อัพเดตสถานะ แชร์รูปภาพ แล้วตอบกลับความคิดเห็น

【免費社交App】Taggroup-APP點子

【免費社交App】Taggroup-APP點子

【免費社交App】Taggroup-APP點子

【免費社交App】Taggroup-APP點子

【免費社交App】Taggroup-APP點子

【免費社交App】Taggroup-APP點子

【免費社交App】Taggroup-APP點子

【免費社交App】Taggroup-APP點子

【免費社交App】Taggroup-APP點子

免費玩Taggroup APP玩免費

免費玩Taggroup App

Taggroup APP LOGO

Taggroup LOGO-APP點子

Taggroup APP QRCode

Taggroup QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.7
App下載
免費
2012-11-022015-06-03